Skip to content Skip to footer

Kamelija Horvatović

Brief info

Pozdrav, ja sam Kamelija, doktorica medicine i studentica 5. godine molekularne biologije, a na NeuRI-u sam dio znanstvene logistike. Imam međunarodno iskustvo u neuroznanstvenim istraživanjima neurodegenerativnih bolesti i organizaciji konferencija, te se veselim pridonjeti ovogodišnjem NeuRI-ju.

Leave a comment