Skip to content Skip to footer

Lori Lovrenčić

Brief info

Hello hello 👋 ja sam Lori i dio sam znanstvenog odbora NeuRi. Neuroznanost me fascinira, posebno nova saznanja u području mentalnog zdravlja, neurorehabilitacije i misaonih procesa. Svoj interes i znanje sam gradila i u Londonu na studiju neuroznanosti na Kings college London. U slobodno vrijeme volim boraviti u prirodi i volontirati s djecom.

Leave a comment