Skip to content Skip to footer

Tena Vinčazović

Brief info

Ja sam Tena, dolazim iz Zagreba i prva sam godina medicine. Zainteresirana sam za neuroznanost još od osnovne škole i voljela bih se time baviti u budućnosti. Tečna sam u engleskom i francuskom jeziku, a u slobodno vrijeme bavim se još plesom, pjevanjem i sviram klavir. :)

Leave a comment