Skip to content Skip to footer

Rea Krmpotić

Brief info

Moje ime je Rea Krmpotić i studentica sam druge godine medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Posebno me zanima područje neuroznanosti što me je i potaknulo da se priključim organizaciji NeuRi kongresa. Slobodno vrijeme popunjavam odlascima na predstave i koncerte ili predahom uz dobru knjigu ili film.

Leave a comment